17.3 °C, 2.9 m/s, 69.1 %

“Jaunuzņēmumi (Start-up) saules energokopienām (StartSun)”

Sākumlapa “Jaunuzņēmumi (Start-up) saules energokopienām (StartSun)”
“Jaunuzņēmumi (Start-up) saules energokopienām (StartSun)”

Ar 2023.g. novembri Jelgavas valstspilsētas pašvaldība uzsāk INTERREG BSR programmas projektu “StartSun” – Jaunuzņēmumi saules energokopienām (“Start-ups for Solar Energy Communities”).

Projekta mērķis: pārvarēt energokopienu darbības uzsākšanas barjeru, izstrādājot  katrai partnervalstij pielāgotu energokopienas darbības uzsākšanas  dokumentu paketi (Start-Up Package) un, balstoties uz savstarpējo sadarbību un partneru iepriekšējo pieredzi, nodibināt 5 pilot energokopienas Zviedrijā, Latvijā (Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā), Igaunijā un Somijā, tādējādi veicinot  energokopienu  darbības uzsākšanu Baltijas jūras reģionā plašākā mērā un veicinot valstu pāreju uz tīru enerģiju.

Lai veicinātu pāreju uz zaļo enerģiju, pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem jāapgūst jaunas prasmes – kā izveidot energokopienas un nodrošināt to darbību. StartSun  projektā apkopos energokopienas dibināšanai un energokopienas darbības vadīšanai nepieciešamo informāciju  vienā paketē: Start-Up package, un tā būs pieejama jebkuram interesentam.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Risinājuma sagatavošana – starptautiskā zināšanu apmaiņa, nacionālo partneru sadarbība, lai izveidotu pilotprojektu Darba Grupas un izstrādātu energokopienu darbības uzsākšanas dokumentu paketi. Energokopienu katalogs, energokopienu atmaksāšanās kalkulatora izstrāde. Pilota vietas –  kur tiks uzstādīti saules paneļi, gala apstiprināšana;
  2. Pilotu ieviešana un risinājumu izvērtēšana – energokopienu darbības uzsākšanas dokumentu paketes (Start-Up package) pabeigšana, energokopienas juridiskā izveide, saules tehnoloģiju uzstādīšana, novērtēšana un secinājumi;
  3. Risinājumu izplatīšana un komunikācija – projekta mājas lapa, energokopienu darbības uzsākšanas dokumentu paketes (Start-Up package) publicēšana iespējamiem sekotājiem, kas velētos dibināt energokopienu, pilotprojektu video, projekta rezultātu konference, projekta rezultātu komunicēšana.

Projekta īstenošanā iesaistīti 13 partneri no 4 Baltijas jūras reģiona valstīm –  Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Somijas. Projekta vadošais partneris ir Zviedrijas valsts aģentūra “Austrumgotlandes administratīvā pārvalde” (County Administrative board of Ostergotland (CAB) (Zviedrija)).

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2023. – 31.10.2026.

Projekta budžets:

Projekta partneru kopējais budžets sastāda 2 934 318,40 EUR t.sk., ERAF – 1 160 000,00 EUR. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības plānotā projekta budžeta daļa 187 872,98 EUR, no kuriem 80% grants no programmas – 150 298,38 EUR un 20% pašvaldības līdzfinansējums –  37 574,60 EUR.

 

Kontakti:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”

Attīstības un pilsētplānošanas departaments

Projektu vadības nodaļa

Tālrunis: +371 63005569

E-pasts: Gunita.Osite@jelgava.lv