21.7 °C, 1.7 m/s, 66.6 %

Dzimšanas fakta reģistrācija

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneDzimšanas fakta reģistrācija
Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīga iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”

Pakalpojuma īss apraksts

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Ja bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir ārstniecības personai vai citai personai, kas bijusi klāt dzemdībās.

Pakalpojuma izpildes termiņš

23 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Nav.

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai reģistrētu dzimšanas faktu, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • izraksts no medicīnas iestādes, kas apliecina dzimšanas faktu;
  • personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšana.

Dzimtsaraksta nodaļas darbinieks bērnu reģistrē dzimšanas reģistrā, piešķir tam personas kodu, deklarē dzīves vietu un izsniedz bērna dzimšanas apliecību.

Dzimšanas apliecību izsniedz dzimšanas fakta reģistrācijas dienā.

Atgādinājums – Vecāku pienākums ir paziņot dzimtsarakstu iestādei viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Civillikums (01.09.1992.);
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);
  • Administratīvā procesa likums (01.02.2004);
  • Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (stājas spēkā 18.09.2013.);
  • Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (stājas spēkā 06.03.2004.).

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733; e-pasts: dzimt@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.08.2023.