25.9 °C, 5.1 m/s, 49.3 %

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneVārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīga iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”

Pakalpojuma īss apraksts

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Vārda, uzvārda maiņas iemesli:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu (šājā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

23 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar likumu “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums” par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu – 71.00 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

Valsts nodeva jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas dienā.

Veidlapas

Iesniegums saskaņā ar 2022. gada 22. marta MK noteikumiem Nr. 183.

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs);

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Pa pastu uz klienta norādīto adresi

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Ja persona vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), tai personīgi, ierodas Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegums saskaņā ar 2022. gada 22. marta MK noteikumiem Nr. 183;
 • valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšana.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu un pieprasa no citām dzimtsarakstu nodaļām iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus un no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību, un sagatavoto lietu nosūta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Civillikums (01.09.1992.);
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);
 • Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums (13.05.2009.);
 • Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (stājas spēkā 18.09.2013.);
 • Ministru kabineta gada 22. marta noteikumiem Nr. 183 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu” (stājas spēkā 25.03.2022.).

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs);

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.08.2023.