19 °C, 3.5 m/s, 72.2 %

Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā

Sākumlapa PakalpojumiUzņēmējdarbībaAtļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā
Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, kura vēlas Jelgavas valstspilsētā ražot vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējo alkoholiskos dzērienus, jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums atļaujas saņemšanai. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniedzēja iesniegums (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2) vai iesniegums brīvā formā.

Pieprasīšanas kanāli

E-pieteikums portālā Latvija.lv “Brīvas formas iesniegums pašvaldībai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā, iesniedzējs iesniedz iesniegumu (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2) vai brīvā formā, kurā norāda:

  • komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni;
  • ražošanas vietu (adresi);
  • ražošanai paredzēto saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējo apjomu (litros) un absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

  • Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
  • Ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
  • Būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu, eksplikāciju un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu).

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde izvērtē iesniegtos dokumentu par telpu atbilstību un sniedz atzinumu.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 30 dienu laikā sagatavo atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Alkoholisko dzērienu aprites likums (01.05.2004.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi 12-13 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā”.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005573, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 06.03.2023.