-6.2 °C, 2.5 m/s, 90.2 %

Bērna reģistrācija izglītības uzsākšanai 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Sākumlapa PakalpojumiIzglītībaBērna reģistrācija izglītības uzsākšanai 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
Bērna reģistrācija izglītības uzsākšanai 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Saskaņā ar dibinātāja apstiprinātiem noteikumiem bērnus reģistrē 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit septiņi gadi, var pieteikt bērnu pamatizglītības ieguvei 1.klasē vienā izglītības iestādē, norādot vēlamo izglītības programmu. Iesniegumu  iesniedz izglītības iestādē personīgi vai elektroniski.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums saskaņā ar 2016. gada 29. decembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 15/1.

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas Centra pamatskola, adrese: Uzvaras iela 10,Jelgava, LV-3001, tālrunis 63021073;

Jelgavas 4.sākumskola, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63021516;

Jelgavas 5.vidusskola, adrese: Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026073;

Jelgavas Pārlielupes pamatskola, adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3002, tālrunis 63020275;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, adrese: Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63045548;

Jelgavas 4.vidusskola, adrese: Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004; tālrunis 63029555;

Jelgavas P.Bendrupa pamatskola, adrese: Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63021773;

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, adrese: Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002, tālrunis 63023684;

e-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv; 4ssk@izglitiba.jelgava.lv; 5vsk@izglitiba.jelgava.lv; jppsk@izglitiba.jelgava.lv; jtvsk@izglitiba.jelgava.lv; 4vsk@izglitiba.jelgava.lv; pbp@izglitiba.jelgava.lv; jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-16.00; Otrdiena 8.00-16.00; Trešdiena 8.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-16.00; Piektdiena 8.00-16.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas Centra pamatskola, Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63021073, e-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.sākumskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63021516, e-pasts 4ssk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026073, e-pasts 5vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3002, tālrunis 63020275; e-pasts – jppsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63045548, e-pasts jtvsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004; tālrunis 63029555, e-pasts 4vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas P.Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63021773, e-pasts pbp@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, tālrunis 63023684; LV-3002, e-pasts jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-16.00; Otrdiena 8.00-16.00; Trešdiena 8.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-16.00; Piektdiena 8.00-16.00.

Uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi, var pieteikt bērnu pamatizglītības apguvei 1.klasē vienā izglītības iestādē, iesniedzot iesniegumu un uzrādot:

1) personu apliecinošu dokumentu;

2) bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu;

3) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju.

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk (seši vai astoņi gadi).

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski uz vispārējās izglītības iestādes elektroniskā pasta adresi. E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Izglītības iestādes apmeklējuma laiku klātienē bērna likumiskajam pārstāvim jāreģistrē, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos drošības pasākumus, tīmekļvietnē:

Izglītības iestāde Tīmekļvietne
Jelgavas Centra pamatskola www.jcp.lv
Jelgavas 4. sākumskola www.j4ssk.lv
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola www.jvt.lv
Jelgavas 4.vidusskola www.4vsk.jelgava.lv
Jelgavas 5.vidusskola www.5vsk.jelgava.lv
Jelgavas Pārlielupes pamatskola www.jppsk.lv
Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs www.jpskvaldeka.lv
Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola www.pbp.jelgava.lv

Pakalpojuma saņemšana

Iesniegumu reģistrēšana izglītības iestādē bērnu uzņemšanai 1.klasē nākamajam mācību gadam notiek kalendārā gada ietvaros:
1) no marta pirmās darba dienas plkst.8.00, izņemot noteikumu 2. apakšpunktā noteiktajās programmās;
2) no janvāra pirmās darba dienas plkst. 8.00 – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.vidusskola” pamatizglītības profesionāli orientētās virziena programmā ar mūzikas ievirzi.

Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt bērnu ar vietu 1.klasē iesniegumā minētajā izglītības iestādē, pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” nodrošina bērna uzņemšanu citā izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas.

Atgādinājums: Iepazīties ar izglītības iestādes dibinātāja pieņemtajiem lēmumiem par bērnu reģistrēšanu izglītības uzsākšanai 1.klasē, ar izglītības iestādes licencētajām izglītības programmām.

Brīdinājums: Reģistrējot bērnu izglītības uzsākšanai, vecākam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Likums “Par pašvaldībām” (09.06.1994.);

2) Izglītības likums (01.06.1999.);

3) 2016.gada 29.decembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 15/1 “Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 20.12.2018. lēmums Nr.15/1; 31.01.2019. lēmums Nr.1/8; 28.01.2020. lēmums Nr.2/3, 17.12.2020. lēmums Nr.19/9).

Pārsūdzības iespējas

Izglītības iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Jelgavas izglītības pārvaldē (Svētes ielā 22, Jelgavā), iesniedzot iesniegumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde” adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis: 63012477, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Centra pamatskola, Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63021073, e-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.sākumskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63021516, e-pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026073, e-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3002, tālrunis 63020275; e-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63045548, e-pasts: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004; tālrunis 63029555, e-pasts: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas P.Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63021773, e-pasts: pbp@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002, e-pasts: jpsk-acvaldeka@izglitba.jelgava.lv.