4.8 °C, 5.5 m/s, 81.1 %

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiIzglītībaIzglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniedz izglītības iestāde. Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad dublikātu izsniedz pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā.  Izglītības dokumenta dublikātu noformē saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas no publikācijas dienas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Nav, iestādes vadītājam brīvā formā adresēts iesniegums.

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene:

Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004;

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001,

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004;

Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001;

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-16.00 Otrdiena 8.00-16.00; Trešdiena 8.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-16.00; Piektdiena 8.00-16.00.

e-pasts:

5vsk@izglitiba.jelgava.lv; jppsk@izglitiba.jelgava.lv; jtvsk@izglitiba.jelgava.lv; 4vsk@izglitiba.jelgava.lv; vgim@izglitiba.jelgava.lv; sgim@izglitiba.jelgava.lv; pbp@izglitiba.jelgava.lvjpsk-acvaldeka@izglitba.jelgava.lv; avsk@izglitiba.jelgava.lv; izglitiba@izglitiba.jelgava.lv

e-adrese:

Jelgavas 5.vidusskola

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Jelgavas 4.vidusskola

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs

Jelgavas Amatu vidusskola

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde”

Saņemšanas kanāli

Klātiene:

Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004;

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001,

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001;

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004;

Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001;

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-16.00 Otrdiena 8.00-16.00; Trešdiena 8.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-16.00; Piektdiena 8.00-16.00.

Elektroniski: atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē, kas ir izsniegusi vispārējās izglītības dokumentu  vai pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Sludinājuma publikāciju izvieto tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv

Par sludinājumu “Latvijas vēstnesī” maksā iesnieguma autors.

Pakalpojuma saņemšana

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētā  sludinājuma publicēšanas pakalpojuma saņēmējam izraksta dublikātu un reģistrē to Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Persona parakstās par dublikāta saņemšanu.

Atgādinājums: Izglītības dokumenta dublikātu izsniedz uz fiziskas personas iesnieguma pamata.

Brīdinājums: Izglītības dokumenta dublikātu izsniedz pēc izglītības dokumenta atzīšanas par nederīgu izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumi Nr. 913 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” (stājas spēkā 10.11.2006.).

Pārsūdzības iespējas

Pakalpojuma saņēmējam iestādes darbību ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot  iesniegumu pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026073, e-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004, tālrunis 63020275; e-pasts:  jppsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63045548, e-pasts: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004; tālrunis 63029555, e-pasts: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63023373, e-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis – 63029212, e-pasts: sgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63013333, e-pasts: pbp@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004, e-pasts: jpsk-acvaldeka@izglitba.jelgava.lv;

Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026175, e-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv;

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63012477, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.