25.6 °C, 3 m/s, 38.1 %

Konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam

Sākumlapa PakalpojumiKultūra, sports, tūrismsKonkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam
Konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”.

Pakalpojuma īss apraksts

Lai piedāvātu Jelgavas iedzīvotājiem daudzveidīgas fiziskās aktivitātes un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu dažādu sporta veidu attīstību, atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu projektu izstrādē un īstenošanā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” pieņem pieteikumus konkursam uz  līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

7 darba dienas, pēc lēmuma pieņemšanas Jelgavas valstspilsētas domes Sporta komisijas sēdē.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam (SSC 1-08/02).

Sporta pasākuma projekta izmaksu tāme (SSC 1-08/03).

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu (SSC 1-08/04).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

Pa pastu: Sporta servisa centrs, Uzvaras iela 8, Jelgava, LV-3001

Klātiene: JVPI “Sporta servisa centrs”, adrese: Uzvaras ielā 8, Jelgavā, 2.stāvā, 35.kab.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Uz e-pasta adresi, atbilstoši projekta pieteikumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieteiktos konkursam uz līdzfinansējuma piešķiršanu sporta pasākumu projektiem, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam (SSC 1-08/02);

2) Pasākuma apraksts (ne vairāk kā viena A4 lapa, norādot projekta nosaukumu, pasākuma norises laiku un vietu, mērķauditoriju, potenciālo dalībnieku skaitu, darbības programmu, izpildes termiņus);

3) Pasākuma finansējuma tāme (SSC 1-08/03), norādot visas izdevumu pozīcijas, pieprasīto līdzfinansējumu, iesniedzēja ieguldījumu un/vai citu līdzfinansējumu.

Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir kalendārā gada 10.oktobris.

Pakalpojuma saņemšana

Jelgavas valstspilsētas domes Sporta komisijas sēdes lēmumu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, atbilstoši projekta pieteikumā minētajām norādēm.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Nolikums “Jelgavas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam””.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Sporta servisa centrs” adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, 2.stāvs 35.kabinets; tālrunis: 63027504; e-pasts: sports@sports.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 15.02.2023.