22.1 °C, 1.2 m/s, 57.3 %

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma

Sākumlapa PakalpojumiJelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma
Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” piedāvā telpu nomu izglītojošu, informatīvu vai līdzīga satura pasākumu organizēšanai, kā arī izmantot telpu aprīkojumu un inventāru (interneta pieslēgums, bezvadu interneta pieslēgums, videoprojektors, tāfele, interaktīvā tāfele, skaņu sistēma). Telpas iespējams izmantot gan Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, gan tās filiālbibliotēkās “Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā”, “Miezītes bibliotēkā”, Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, juridiska persona.

Veidlapas

Iesniegums.

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas Pilsētas bibliotēka”, adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava

Darba laiks (1.septembris-31.maijs): Pirmdiena 10.00-19.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-19.00; Piektdiena 10.00-18.00; Svētdiena 10.00-17.00

Darba laiks (1.jūnijs-31.augusts): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00

 

Miezītes bibliotēka, adrese: Dobeles šoseja100, Jelgava

Darba laiks: Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-17.00

 

Pārlielupes bibliotēka, adrese: Loka maģistrāle 17, Jelgava

Darba laiks (1.septembris-31.maijs): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-17.00

Darba laiks (1.jūnijs-31.augusts): Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-17.00

 

Bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”, adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava

Darba laiks (1.septembris-31.maijs): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-14.00

Darba laiks (1.jūnijs-31.augusts): Pirmdiena 10.00-17.00; Otrdiena 10.00-17.00; Trešdiena 10.00-17.00; Ceturtdiena 10.00-17.00; Piektdiena 10.00-17.00

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās mēneša pēdējā piektdiena – metodiskā diena, bibliotēkas lasītājiem slēgtas

 

ZRKAC Metodiskā bibliotēka, adrese: Svētes iela 33, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 9.00-14.00; 15.00-20.00; Otrdiena 9.00-14.00;15.00-18.00; Trešdiena 9.00-14.00; 15.00-18.00; Ceturtdiena 9.00-14.00; 15.00-18.00; Piektdiena 9.00-14.00; 14.30-15.30

Katra mēneša pirmā piektdiena – Spodrības diena, bibliotēka lasītājiem slēgta.

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Tiek iesniegts iesniegums par vēlamo telpas nomas laiku, un nepieciešamo telpu ( lielā zāle, mazā zāle, mācību klase), un nepieciešamo aprīkojumu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pieteikums tiek izskatīts 2 dienu laikā. Ja pieteikums ir apstiprināts, puses slēdz līgumu un klients saņem rēķinu.

Pakalpojuma apmaksa.

Klients samaksu par pakalpojumu veic saskaņā ar rēķinu 10-14 dienu laikā ar pārskaitījumu bibliotēkas norēķinu kontā:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Pilsētas bibliotēka”, reģistrācijas numurs: 90000210300:

AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X

Konta numurs: LV27UNLA0008015130107

Telpu nomas maksa Jelgavas Pilsētas biblotēkā noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 22. septembra lēmums Nr. 12/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumu apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas valstspilsētas domes 24.08.2023. lēmums Nr. 9/10):

Telpu noma, 1 stunda – 10.00 euro (bez PVN);

Multimediju noma, 1 stunda – 5.00 euro (bez PVN);

Interaktīvās tāfeles noma (pieejama Jelgavas Pilsētas bibliotēkā), 1 stunda – 10.00 euro (bez PVN);

Telpu noma trešo personu organizētiem maksas pasākumiem, 1 pasākums – 10% no biļešu ienākumu summas, bet ne mazāk kā 10 euro.

Bibliotēkas telpu noma Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēm ir bez maksas.

Tiesiskais regulējums

Telpu nomas maksa Jelgavas Pilsētas biblotēkā noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 22. septembra lēmums Nr. 12/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumu apstiprināšana” (stājas spēkā 01.10.2016.; ar grozījumiem Jelgavas valstspilsētas domes 21.09.2017. lēmums Nr.11/9; 24.08.2023. lēmums Nr. 9/10)

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Nav

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas Pilsētas bibliotēka”; adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava; tālrunis: 63046721; e-pasts: info@biblioteka.jelgava.lv; www.jelgavasbiblioteka.lv

 

Informācija atjaunota 27.06.2024.