23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Pilsētas karogs

Pilsētas karogs

1938. gada 28. oktobrī tika apstiprināts pilsētas karogs
1938.g.29.10. Likums par Jelgavas pilsētas karogu
(Valdības Vēstnesis nr. 247)

karogs.jpg
1. Jelgavas pilsētai ir savs karogs. Tas dalīts divās vienāda platuma daļās: augšā tumši zils, bet apakšā – sarkans; karoga centrā ir Jelgavas pilsētas ģerbonis.
2. Privātpersonām un organizācijām ir aizliegts lietot Jelgavas pilsētas karoga attēlu, ar vai bez ģerboņa, biedrību karogos un nozīmēs. Visos pārējos gadījumos privātas personas un organizācijas var lietot karoga attēlu vai tā atdarinājumu ar katrreizēju pilsētas valdes atļauju.
3. Tuvākus noteikumus par karoga lietošanu Jelgavas pilsētas iestādēs izstrādā Jelgavas pilsētas valde un apstiprina Iekšlietu ministrija.

K.Ulmanis
Valsts un ministru prezidents
Rīgā, 1938.28.X