21.3 °C, 3.7 m/s, 61.8 %

Izziņas izsniegšana no Fizisko personu reģistra

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaIzziņas izsniegšana no Fizisko personu reģistra
Izziņas izsniegšana no Fizisko personu reģistra

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments

Pakalpojuma īss apraksts

Personai pēc pieprasījuma sniedz izziņu:

 • par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
 • par personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
 • par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Veidlapas

Iesniegums izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistra (Veidlapa 8-86 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-86).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējam klātienē jāaizpilda iesniegumu izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistrs un jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība- eID);
 • pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara;
 • likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments;
 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.

Pakalpojuma apmaksa.

Valsts nodevu par informācijas saņemšanai no Fizisko personu reģistra noteikts Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra”.

 • Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2.50 euro;
 • Izziņa pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem (piecu darbdienu laikā) – 5.00 euro;
 • Izziņa par trešās personas dzīvesvietu (piecu darbdienu laikā) – 12.50 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

Pakalpojuma saņemšana.

Pieprasīto izziņu klients saņem klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinetā, pēc tam, kad speciālists pārbaudījis personu apliecinošā dokumenta datus, vai klientam ir atvieglojumi no valsts nodevas vai ir dokuments, kas apliecina valsts nodevu samaksu.

Tiesiskais regulējums

 • Fizisko personu reģistra likums (stājas spēkā 06.2021.)
 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums (stājas spēkā 07.2003.)
 • Fizisko personu datu apstrādes likums (stājas spēkā 07.2018)
 • Personu apliecinošu dokumentu likums (stājas spēkā 02.2012.)
 • Ministru kabineta noteikumi 2021. gada 6. jūlija Nr. 485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” (stājas spēkā 10.07.2021.)
 • Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr.563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” (stājas spēkā 20.08.2021.)

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti, tālrunis: 63005481, 63005503

 

Informācija atjaunota 25.06.2024.