18.9 °C, 0.7 m/s, 92.6 %

Dzīvesvietas apsekošana civillietās

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaDzīvesvietas apsekošana civillietās
Dzīvesvietas apsekošana civillietās

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija”

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvesvietas apsekošana civillietās.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Likumā noteiktajā kārtībā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums – maksa 8.39 euro, t.sk. PVN 21% par 1 apsekošanu.

Apmaksa jāveic saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija”, reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS “SEB banka”.

Veidlapas

Iesniegums, adresēts Jelgavas pašvaldības policijai (JPP_iesniegums).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Jelgavas pašvaldības policija”, adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Jelgavas pašvaldības policija”, adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona iesniedz iesniegumu, adresētu Jelgavas pašvaldības policijai, ja nepieciešams, pievienojot dokumentu apstiprinātas kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Pakalpojuma saņemšana.

Saņemtais rakstveida iesniegums tiek reģistrēts Jelgavas pašvaldības policijas Saņemto dokumentu reģistrā, un atbilde tiek sniegta Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Administratīvās atbildības likums (stājās spēkā 01.07.2020);
  • Iesnieguma likums (stājās spēkā 01.01.2008.);
  • Administratīvā procesa likums (stājās spēkā 01.02.2004.);
  • Informācijas atklātības likums (stājās spēkā 20.11.1998.);
  • Likums “Par policiju” (stājās spēkā 04.06.1991.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 “Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (stājās spēkā 10.11.2010.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2023.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr. 23-1 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (stājās spēkā 01.03.2023.);
  • 2020. gada 24.septembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 16/20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” nolikums” (stājās spēkā 24.09.2020.);
  • 2011. gada 27.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 1/12 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” maksas pakalpojumi” (stājās spēkā 27.01.2011.).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas pašvaldības policija”, adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava; e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.12.2023.