1.2 °C, 1 m/s, 74.9 %

Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaMasu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību
Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija”

Pakalpojuma īss apraksts

Sabiedriskās kārtības uzturēšana atsevišķos fiziskas vai juridiskas personas pieteiktos masu pasākumos.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp iestādi un Jelgavas pašvaldības policiju.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums – minimālā maksa 5.46 euro, t.sk. PVN 21% par 1 cilvēkstundu (maksa var palielināties atkarībā no tā, vai policijas darbiniekiem tiek aprēķinātas virsstundas, nakts stundas u.c.), saskaņā ar līgumu pēc savstarpējās vienošanās.

Apmaksa jāveic līdz pakalpojuma sniegšanas dienai saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija”, reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS “SEB banka”.

Veidlapas

Iesniegums, adresēts Jelgavas pašvaldības policijai (JPP_iesniegums).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Jelgavas pašvaldības policija”, adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Jelgavas pašvaldības policija”, adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, iesniedzējam jānoslēdz līgums ar Jelgavas pašvaldības policiju.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši līguma nosacījumiem.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Administratīvās atbildības likums (stājās spēkā 01.07.2020);
  • Iesnieguma likums (stājās spēkā 01.01.2008.);
  • Administratīvā procesa likums (stājās spēkā 01.02.2004.);
  • Informācijas atklātības likums (stājās spēkā 20.11.1998.);
  • Likums “Par policiju” (stājās spēkā 04.06.1991.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 “Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (stājās spēkā 10.11.2010.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2023.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr. 23-1 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (stājās spēkā 01.03.2023.);
  • 2020. gada 24.septembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 16/20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” nolikums” (stājās spēkā 24.09.2020.);
  • 2011. gada 27.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 1/12 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” maksas pakalpojumi” (stājās spēkā 27.01.2011.).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas pašvaldības policija”, adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava; tālrunis: 63048944; e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.12.2023.