-3.2 °C, 1.7 m/s, 76.1 %

Izziņas par būves likumību izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaIzziņas par būves likumību izsniegšana
Izziņas par būves likumību izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts

Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvvaldes izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu- 7.11 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS “SEB banka”)

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbanka”)

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS “Citadele banka”)

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS “Luminor Bank”)

Veidlapas

Iesniegums par būves likumību (Veidlapa 4-14 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-14).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Būvniecības informācijas sistēmā no būvniecības lietas, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Būvniecības ierosinātājam vai to vārdā pilnvarotai personai jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums izziņas saņemšanai par būves/ju likumību, iesniegumam pievieno Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu.
Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā no Būvniecības lietas iesniedzot iesniegumu “Iesniegums nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai”.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde izskata dokumentus un sagatavo izziņu par būves/ju likumību.
Izziņu izsniedz pēc nodevas apmaksas klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīta pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc nodevas apmaksas

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (06.03.1997.)

2) Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv