Laulības reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums:

Laulības reģistrācija

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Sastādīt laulības reģistru un izsniegt laulības apliecību.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Nav likumā noteikto šķēršļu laulības reģistrācijai.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments. Personas, kuras bijušas citā laulībā, uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības pārtraukšanu.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Ir – klātienē.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Laulību var noslēgt ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un 6 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva EUR 14.00

Maksa par pakalpojumu (Pēc vienošanās)

Maksājumi jāveic līdz laulības reģistrācijai.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63080522

 

Pakalpojumu sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

  1. Valsts nodeva:

LV96 UNLA 0008001130601 AS SEB banka
LV93 NDEA 0000084513814 AS Luminor Bank
LV93 HABA 0551000076525 AS Swedbank
LV05 RIKO 0002013095917 AS Luminor Bank
LV37PARX 0005697570001 AS Citadele banka


Maksas pakalpojumi:
LV12UNLA 0050008206447 AS SEB