Aktīvie iepirkumi

Publicēts Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Pieteikties līdz Papildus informācija
18.09.2017. JPD2017/97/MI Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība 29.09.2017. 10:00
08.09.2017. JPD2017/96/MI Būvniecības ieceres „Satiksmes drošības uzlabošana Dambja ielas posmā no Brigaderes ielas līdz Aspazijas ielai un Aspazijas ielas posmā no Īsās ielas līdz Dambja ielai” realizācija 19.09.2017. 10:00
07.09.2017. JPD2017/88/MI Ielu apgaismojuma pārbūve Akmeņu ielā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai un Kronvalda ielā no Imantas ielas līdz Pumpura ielai, Jelgavā 18.09.2017. 10:00

Ieinteresētajiem piegādātājiem (14.09.2017.)

07.09.2017. JPD2017/94/AK Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība, jumta skārda seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana 28.09.2017. 14:00
07.09.2017. JPD2017/92/MI Būvniecības ieceres „Ietves seguma atjaunošana Uzvaras ielas posmā no 3.sākumskolas līdz ēkai Nr.4A, ielas pāra Nr. pusē” realizācija 18.09.2017. 10:30
Precizējums (12.09.2017.)