Aktīvie iepirkumi

Publicēts Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Pieteikties līdz Papildus informācija
19.01.2018. JPD2018/4/MI Būvprojekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “KAMOLĪTIS” jumta rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzība 30.01.2018. 10:30
18.01.2018. JPD2018/5/MI Mācību līdzekļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” metālapstrādes specialitātei 29.01.2018. 10:00
17.01.2018. JPD2018/2/AK Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros 07.02.2018. 14:00
12.01.2018. JPD2018/1/AK Ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana 02.02.2018. 11:00

GROZĪJUMI (19.01.2018.)

11.01.2018. JPD2018/3/MI Viena automatizētas darba vietas komplekta, bākuguns un speciālās skaņas iekārtas piegāde un uzstādīšana operatīvajam transportlīdzeklim 22.01.2018. 10:00