Aktīvie iepirkumi

Publicēts Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Pieteikties līdz Papildus informācija
03.12.2018. JPD2018/158/AK Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība 19.12.2018. 10:00
04.10.2018. JPD2018/121/AK Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās 14.11.2018. 10:00
Termiņa pagarinājums (grozījumi 06.11.2018.)
 
Termiņa pagarinājums (grozījumi 01.11.2018.)
 
Termiņa pagarinājums un grozījumi (nolikuma 6.,12.pielikums)