Metu konkurss "Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Nameja ielā 30, Jelgavā"

ID Nr. JPD2018/96/MK

 

Kontaktpersona ir žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: Iveta Hofmarka

e-pasts Iveta.Hofmarka@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005517, fakss 63005511

Ieinteresētā persona uzdot jautājumus vai  pieprasīt papildu informāciju var līdz 2018.gada 12.oktobrim (ieskaitot).

Ieinteresētajiem piegādātājiem_18.10. (34.5 kb) Ieinteresetajiem piegadatajiem (46.17 kb) Nolikums 96 MK (39.12 kb) Pielikumi 96 MK (42.21 kb) 5 piel Teritorijas novietnes plani (2.9 mb)