Transporta pakalpojumu nodrošināšana projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085 pasākumu īstenošanai

Identifikācijas Nr.JPD2018/20/MI

 

Iepirkuma komisijas sekretāre: Anna Rubene, e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584, fakss 63005511.

Lēmums (206.04 kb) Nolikums (54.26 kb) Pielikumi (45.01 kb) 5.pielikums - Vispārīgās vienošanās projekts (36.91 kb) 6.pielikums - Līguma projekts (25.16 kb)