Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 2.kārta

(id.Nr.JPD2018/15/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
6.pielikums_Būvprojekts_2 (44.87 mb) 6.pielikums_Būvprojekts_1 (63.93 mb) Lokālā tāme (156.47 kb) Pielikumi (95.54 kb) NOLIKUMS (593.72 kb)