Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 2.kārta

(id.Nr.JPD2018/15/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A & B” (reģistrācijas Nr.43603026280).
Saskaņā ar konkursa saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A & B” ieguva 100 punktus.
Lēmums pieņemts 2018.gada 3.aprīlī.
ZIŅOJUMS (149.42 kb)