Jelgavas pilsētas gājēju tilta “Mītava” pār Driksas upi vanšu spriegumu speciālā inspekcija

(id.Nr.JPD2018/25/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Anna Rubene
e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584, fakss 63005511
Līgums Lēmums (199.25 kb) Pielikumi (72.27 kb) NOLIKUMS (279.68 kb)