Aktīvie iepirkumi

Publicēts Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Pieteikties līdz Papildus informācija
18.12.2017. JPD2017/139/AK Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 08.01.2018. 15:00
(29.12.2017. Atbildes uz jautājumiem)
30.11.2017. JPD2017/128/AK Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi 17.01.2018. 14:00
10.01.2018._Atbildes uz jautājumiem
30.11.2017. JPD2017/133/MI Būvprojekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ekspertīze 11.12.2017. 09:30
08.05.2017. JŪ/2017/06 Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) 16.06.2017. 11:00 Pārtraukts.doc