Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2018/4/MI Būvprojekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “KAMOLĪTIS” jumta rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzība SIA “JOE” 14450.00 12.02.2018. Līgums
JPD2017/141/AK Transportlīdzekļu un aprīkojuma piegāde vides risku pārvaldības resursu pilnveidošanai SIA “NORDE”; SIA “HCT AUTOMOTIVE”; SIA “Pro R-Motors” un SIA “IGJJ” 45045.41 08.02.2018. Līgums
JPD2018/5/MI Mācību līdzekļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” metālapstrādes specialitātei "Sanistal" SIA 41798.85 06.02.2018. Līgums
JPD2017/120/AK Jelgavas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 450000.00 02.02.2018. Līgums
JPD2017/115/AK Izstādes ekspozīcijas satura izstrāde un interaktīvas izstāžu ekspozīcijas iegāde UAB „MultimediaMark“ 82900.00 01.02.2018.