Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2018/158/AK Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JURĒVIČS UN PARTNERI” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RS Būvnieks” 41800.00 22.05.2019. Līgums
JPD2018/121/AK Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" un SIA "Valkas meliorācija" 1498195.43 22.05.2019. Līgums
JPD2018/157/AK Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros SIA "Zemgales Būvserviss", SIA "Bekoteks", SIA "FF", SIA "RIMTS", SIA "VBLC" 350000.00 15.03.2019. Līgums
JPD2018/117/AK Gaismas tehnikas, skatuves mašinērijas piegāde un uzstādīšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGS Sistēmas" 208265.82 11.03.2019. Līgums
JPD2018/141/AK Būvprojekta “Ēkas Stacijas ielā 13, Jelgavā pārbūve” būvuzraudzība SIA "RS Būvnieks" 18100.00 28.02.2019. Līgums