Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2017/55/MI Mobilo plauktu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana SIA "WSP" 12823.65 19.09.2017. Līgums
JPD2017/87/MI Jelgavas pilsētas tēla popularizēšana spēlfilmas “Jelgava 94” mārketinga kampaņā – pilsētas logotipa izvietošana publicitātes materiālos SIA “Jura Podnieka studija” 20661.16 07.09.2017. Līgums
JŪ/2017/07 Inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33.posms)” SIA „Aqua-Brambis” 704.00 06.09.2017. Līgums
JPD2017/86/MI Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība “Asfaltbetona seguma atjaunošana uz Jelgavas pilsētas ielām” SIA “Ceļu komforts Rīga” 14620.00 30.08.2017. Līgums
JPD2017/62/AK Rubeņu ceļa pārbūve no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" 203189.00 21.08.2017.