Būvprojekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ekspertīze

(id.Nr.JPD2017/133/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Anna Rubene
e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584, fakss 63005511
Līgums Līgums (334.85 kb) Lēmums (203.86 kb)