Būvprojektu “Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8” un „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25” ekspertīze

identifikācijas Nr. JPD 2018/7/MI

Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511.

Līgums Lemums (42.16 kb)