Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2017/51/MI Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” Dobeles šosejā, Jelgavā SIA “KULK” 29327.63 27.09.2017. Līgums
JPD2017/91/MI Vides objekta „Laika rats 100” laukuma izbūve un labiekārtošana SIA "KULK" 114887.60 26.09.2017. Līgums
JPD2017/92/MI Būvniecības ieceres „Ietves seguma atjaunošana Uzvaras ielas posmā no 3.sākumskolas līdz ēkai Nr.4A, ielas pāra Nr. pusē” realizācija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alejas projekti” 37440.08 25.09.2017. Līgums
JPD2017/55/MI Mobilo plauktu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana SIA "WSP" 12823.65 19.09.2017. Līgums
JPD2017/82/MI Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas domes administrācijas vajadzībām SIA “Circle K Latvia” 41999.00 19.09.2017. Līgums