Domes sēdes

Domes sēde septembra mēnesī: 21.septembrī pulksten 10

26.10.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 26 10 2017
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētās sadaļas - investīciju plāna apstiprināšana Lēmums (365.17 kb) Pielikums (9.02 mb)
2. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām Lēmums (364.12 kb)
3. Projekta “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” iesnieguma iesniegšana Lēmums (371.16 kb) Pielikums (332.46 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 17-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gada”” izdošana Lēmums (394.15 kb) Pielikums (370.68 kb) Pielikums (181.11 kb) Pielikums (392.53 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.__ ”Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums” izdošana Lēmums (375.11 kb) Nolikums (487.78 kb) Pielikums (327.04 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 22.septembra lēmumā Nr. 12/2 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bibliotēka” bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšana” Lēmums (371.98 kb) Pielikums (230.79 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.13/8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu apstiprināšana” pielikumā Lēmums (367.78 kb) Pielikums (370.14 kb) Pielikums (369.65 kb)
8. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 22.marta lēmuma Nr.4/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana” pielikumā Lēmums (366.31 kb) Pielikums (317.25 kb) Pielikums (413.28 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr. 12/26 “Jelgavas pilsētas domes sociālo lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (364.38 kb) Pielikums (386.75 kb)
10. Jelgavas pilsētas domes sociālo lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (365.24 kb) Pielikums (440.64 kb)
11. Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padomes sastāva apstiprināšana Lēmums (365.61 kb)
12. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.11/12 “Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (362.99 kb) Pielikums (382.31 kb)
13. Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (364.9 kb) Pielikums (373.07 kb)
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nosaukuma maiņa un Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas nolikuma apstiprināšana Lēmums (361.54 kb) Pielikums (377.37 kb) Pielikums (366.88 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/13 “Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (365.18 kb) Pielikums (375.09 kb)
16. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr. 12/24 “Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (364.02 kb) Pielikums (387.32 kb)
17. Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (370.73 kb) Pielikums (450.67 kb)
18. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/22 “Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (364.09 kb) Pielikums (378.28 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Sudrabu Edžus ielā 2-43, Jelgavā, atsavināšana
20. Apbūvēta zemesgabala Pumpura ielā 5B, Jelgavā, atsavināšana
21. Zemes starpgabala Malienas ielā 11A, Jelgavā, atsavināšana
22. Zemes starpgabala Rīgas ielā 43B, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
23. Zemes starpgabala Viktorijas ielā 26A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
24. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-24, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
25. Apbūves tiesību uz zemes gabala daļu Bērzu ceļā 40, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (371.11 kb)
26. Piekrišana nekustamā īpašuma Brīvības bulvārī 6, Jelgavā, daļas atsavināšanai Lēmums (368.58 kb) Pielikums (1.48 mb)
27. Nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 25B, Jelgavā, pirkšana
28. Nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 70, Jelgavā, privatizācijas pabeigšana Lēmums (366.43 kb)
29. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2014.gada 20.novembra lēmumā Nr.18/28 “Nekustamā īpašuma Pasta salā 1, Jelgavā daļas nodošana apsaimniekošanā SIA “Zemgales olimpiskais centrs”” Lēmums (369.6 kb) Pielikums (407.26 kb)
30. Dzīvojamo māju Stacijas ielā 10 un Tērvetes ielā 49, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (370.21 kb)
31. A.K. iesnieguma izskatīšana
32. G.U. iesnieguma izskatīšana
33. Sabiedriskā transporta bezmaksas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētā 2017.gada 18.novembrī Lēmums (442.23 kb)
34. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana Lēmums (374.47 kb)

21.09.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 21 09 2017
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.16-19 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana Lēmums (371.22 kb) Pielikums (440.23 kb) Pielikums (204.51 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (371.65 kb) Pielikums (450.38 kb) Pielikums (209.33 kb)
3. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (375.02 kb) Pielikums (269.89 kb)
4. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (373.39 kb) Pielikums (268.7 kb)
5. Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana Lēmums (369.39 kb) Pielikums (326.06 kb)
6. Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” iesnieguma iesniegšana Lēmums (370.04 kb) Pielikums (329.28 kb)
7. Grozījumi Jelgavas domes 2006.gada 26.oktobra lēmumā Nr.16/10 ”Par piedalīšanos projektā “Zemgales olimpiskā centra multifunkcionālais sporta komplekss”” Lēmums (376.13 kb) Pielikums (475.68 kb)
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (365.5 kb) Pielikums (204.11 kb)
9. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumos Lēmums (366.15 kb) Pielikums (370.86 kb) Pielikums (238.06 kb)
10. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (385.34 kb) Pielikums (195.28 kb)
11. Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (444.53 kb) Pielikums (455.54 kb) Pielikums (371.26 kb) Pielikums (388 kb)
12. Jelgavas pilsētas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (361.29 kb) Pielikums (367.76 kb)
13. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (368.36 kb) Pielikums (443.29 kb)
15. Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (362.52 kb) Pielikums (126.66 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.12/22 “Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (364.47 kb) Pielikums (371.04 kb) Pielikums (387.47 kb)
16. Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (370.45 kb) Pielikums (379.35 kb)
17. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.11/19 “Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (360.17 kb) Pielikums (367.49 kb) Pielikums (380.98 kb)
18. Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (362.5 kb) Pielikums (372.32 kb)
19. Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana Lēmums (358.26 kb) Pielikums (377.99 kb) Pielikums (383.02 kb)
20. Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (360.85 kb) Pielikums (93.17 kb)
21. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.11/24 “Jelgavas pilsētas Satiksmes kustības drošības komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (365.03 kb) Pielikums (368.79 kb) Pielikums (465.81 kb)
22. Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (372.29 kb) Pielikums (449.39 kb)
23. Zemes starpgabala 4.līnijā 1C, Jelgavā, atsavināšana
24. Zemes starpgabala Bērzu ceļā 2C, Jelgavā, atsavināšana
25. Zemes starpgabala Ošu ceļā 11C, Jelgavā, atsavināšana
26. Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 32-53, Jelgavā, atsavināšana
27. Dzīvokļa īpašuma 2.līnijā 3-6, Jelgavā, atsavināšana
28. A.T. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
29. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana A. A.
30. A.D. iesnieguma izskatīšana
31. V.R. iesnieguma izskatīšana
32. A. Ā. iesnieguma izskatīšana
33. A.M. iesnieguma izskatīšana
34. S.N. iesnieguma izskatīšana
35. Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu Lēmums (361.02 kb)