Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 26. jūlijā pulksten 10.00

26.07.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 24.februāra lēmumā Nr.2/14 “Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu nolikuma apstiprināšana” Lēmums (504.39 kb)
2. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana izglītības iestāžu investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” telpu vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai Lēmums (373.07 kb) Pielikums (204.36 kb)
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Eiropas Strukturālo un investīciju fonda projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)” īstenošanai Lēmums (378.83 kb) Pielikums (320.01 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.14/5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšana” Lēmums (377.48 kb) Pielikums 1 (372.21 kb) Pielikums 2 (371.76 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/5 “Jelgavas 1.internātpamatskola - attīstības centrs” nolikuma apstiprināšana” Lēmums (392.88 kb) Pielikums 1 (369.97 kb) Pielikums 2 (298.38 kb)
6. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (371.22 kb)
7. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 38A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
8. Neapbūvēta zemesgabala Lapu ielā 14A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (373.4 kb)
9. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-107, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
10. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Lēmums (373.83 kb)
11. S. A. iesnieguma izskatīšana
12. I. S. iesnieguma izskatīšana
13. O. Z. iesnieguma izskatīšana
14. I. K. iesnieguma izskatīšana
15. A. P. iesnieguma izskatīšana
16. Informācija

17.07.2018.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

DS 17 07 2018 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/1 “Projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” iesniegšana” Lēmums (384.69 kb) Pielikums (1.08 mb)