Domes sēdes

Domes kārtējā sēde 25. janvārī pulksten 10.

21.12.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (380.38 kb) Pielikums (381.73 kb) Pielikums (199.64 kb) Pielikums (507.64 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (375.44 kb) Pielikums (377.19 kb) Pielikums (206.85 kb) Pielikums (529.37 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14-25 “Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā “” izdošana Lēmums (379.78 kb) Pielikums (378.54 kb) Pielikums (300.15 kb) Pielikums (491.99 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12-32 “Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana Lēmums (379.33 kb) Pielikums (476.26 kb) Pielikums (200.8 kb) Pielikums (642.96 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 12-4 “Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās”” izdošana Lēmums (379.48 kb) Pielikums (529.43 kb) Pielikums (202.69 kb) Pielikums (574.82 kb)
6. Grozījumi nolikumā “Jelgavas pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības kārtība” Lēmums (379.3 kb) Pielikums (373.66 kb)
7. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasē 2018./2019. mācību gadā Lēmums (377.22 kb) Pielikums (196.36 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumā Lēmums (382.26 kb) Pielikums (621.28 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (390.35 kb) Pielikums (1.57 mb)
10. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana Lēmums (369.71 kb) Pielikums (204.75 kb)
11. Dzīvojamo māju Mātera ielā 36 un Stacijas ielā 11, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (377.78 kb)
12. Īres līguma atjaunošana sociālajā mājā N.G. Lēmums (382.61 kb)
13. I.B. iesnieguma izskatīšana Lēmums (386.36 kb)
14. Informācija - Domes sēžu un komiteju grafiks 2018.gada 1.pusgadam Grafiks (69.03 kb)

28.11.2017.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

DS 28 11 2017 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Bērzu ceļā 34, Jelgavā Lēmums (384.65 kb) Pielikums (1.06 mb)