Sociālās palīdzības pabalsti (valsts noteiktie)

Pabalstu piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-19 “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”.

 

Pabalstu veidi:

  • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);
  • dzīvokļa pabalsts;
  • dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
  • vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
  • vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
  • pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības.

 

Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumus skatīt ŠEIT