Pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumi

Izglītības iestādes nosaukums

Adrese

Jelgavas 4. sākumskola

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34,
Jelgava

Jelgavas 5. vidusskola

Aspazijas iela 20, Jelgava

Jelgavas Centra pamatskola

Uzvaras iela 10, Jelgava

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

Loka maģistrāle 29, Jelgava

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Sarmas iela 2, Jelgava

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Meiju ceļš 9, Jelgava

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Mātera iela 44, Jelgava