Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola aicina darbā skolotājus

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, reģistrācijas Nr. 90000074738 aicina darbā:

* dabaszinības (4 stundas),

* informātika (7 stundas),

* ķīmijas (5 stundas),

* mūzikas (10 stundas nedēļā),

* angļu valodas (1. – 6. klasei 8 stundas) un 

* matemātikas (5.-7.klase 20 stundas ar perspektīvu darba likmes palielināšanai).

skolotājus.

 

Alga EUR 790,00, ir piemaksa par darbu īpašos apstākļos.

Interesēties:

* Filozofu iela 50, Jelgavā

* pbp@izglitiba.jelgava.lv

* tālrunis informācijai 63013333, 63023866