Dokumenti

Struktūrvienībā "Lediņi" ir pieejami maksas pakalpojumi, ko nosaka “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” 

(apstiprināts 27.02.2020. ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.3/3.)

Jaunrades nama "Junda" maksas pakalpojumu cenrādis