Līgumi ārkārtējā situācijā

Informācija par noslēgtajiem līgumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.2020.rīkojumu Nr.103. "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

 

Klienta nosaukums Reģistrācijas numurs Iepirkuma priekšmets Summa, EUR
 SIA "MILUR" 43603062830  Jelgavas pilsētas iedzīvotāju, kuriem uzstādīta Covid-19 diagnoze un nepieciešams turpināt izolāciju dzīvesvietā, transportēšana transportēšanu no SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" Linezera ielā 3, Rīgā, vai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pilsoņu ielā 13, Rīgā, uz personas dzīvesvietu vai citu izolācijas vietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja persona pati nespēj nodrošināt nokļūšanu izolācijas vietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citas personas Par faktiski sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma cenrādi, Līguma kopējai summai nepārsniedzot
EUR 12098,79.
 SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V""  43603016668 Nodrošina sporta kompleksa Zemgale-V viesnīcā "Zemgale", kas atrodas Skautu ielā 2, Jelgavā, telpu grupu (20 (divdesmit) vienvietīgus numurus), kas atbilst normatīvo aktu prasībām, izmitināšanas pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojums) nodrošināšanai pēc pieprasījuma. Pakalpojums tiek nodrošināts Jelgavas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama pašizolācija un nav uzstādīta Covid-19 diagnoze, kuri nespēj paši nodrošināt pašizolāciju dzīvesvietā, kuriem ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, vai finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze un kurai ir izsniegts nosūtījums. 20,00 euro diennaktī par vienu vienvietīgo numuru,
kopējai līguma summai mēnesī nepārsniedzot EUR 12000,00.

Sagatavoja: Jelgavas sociālo lietu pārvalde