Vakances

 

VECĀKO SPECIĀLISTU(I) VESELĪBAS VEICINĀŠANAS JAUTĀJUMOS

(Uz noteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:

1.  augstākā izglītība medicīnas vai veselības zinātņu jomā (var būt pēdējā kursa students);

2.  zināšanas veselības veicināšanas jautājumos;

3.  C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasmes;

4.  spēja strādāt komandā.

Galvenie pienākumi:

1.  plānot, organizēt veselības veicināšanas pasākumus Jelgavas pilsētā;

2. uzturēt gūžas un endoprotezēšanas elektronisko rindu;

3. konsultēt veselības aprūpes pieejamības un veselības veicināšanas jautājumos;

4. pildīt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora darba pienākumus u.c.

Atalgojums: 792 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz e- pastu soc@soc.jelgava.lv

Tālr.informācijai: 63048913

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.

______________________________________________________________________________________________

SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU (Dienas centrā "Harmonija")

Prasības kandidātiem:

1)  1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības jomā, vai vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;

2)  Vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;

3)  C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme;

4)  Zināšanas Microsoft Office Basic Edition komplekta programmatūrā (Word, Exel, Outlook);

5)  Spēja strādāt komandā.

Galvenie pienākumi:

1)  sniegt palīdzību un atbalstu pašaprūpē, veikt uzraudzību;

2) sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitātēs;

3) organizēt kulinārijas nodarbību norisi.

Atalgojums: 606 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz e- pastu: harmonija@soc.jelgava.lv 

Tālr. informācijai: 63026930.

______________________________________________________________________________________________

APRŪPĒTĀJU (Dienas centrā "Atbalsts")

Prasības kandidātiem:

1. Ne zemāka kā pamata izglītība;

2. Vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;

3. B līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme;

4. Spēja strādāt komandā.

Galvenie pienākumi:

1. Sniegt palīdzību un atbalstu pašaprūpē, veikt uzraudzību;

2. Sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitātēs

Darbs Zirgu ielā 47a

Atalgojums: 452 euro

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz e- pastu atbalsts@soc.jelgava.lv

Tālr. informācijai: 63026930.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.
_______________________________________________________________________

ERGOTERAPEITU(I)

Prasības kandidātiem:

1. augstākā izglītība specialitātē, vēlams sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā);

2. labas komunikācijas prasmes, sadarbības  un argumentācijas spējas;

3. augsta atbildības sajūta;

4. spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

5. vēlama darba pieredze specialitātē pēdējo 3 gadu laikā;

6. valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;

7. krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī. 

Galvenie pienākumi:

1. izvērtēt vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un/vai atbilstību;

2. veikt klientu funkcionālo traucējumu novērtēšanu;

3. konsultēt klientus par tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu;

4. sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos;

5. dokumentēt savas darbības.

Atalgojums: 810euro (pārbaudes laikā 80% no mēnešalgas)

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv

Tālr.informācijai: 63007523

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

___________________________________________________________________________________________________________

ERGOTERAPEITU(I)  (Zirgu ielā 47a, Jelgavā)

Prasības kandidātiem:

1. augstākā izglītība specialitātē, vēlams sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā);

2. labas komunikācijas prasmes, sadarbības  un argumentācijas spējas;

3. augsta atbildības sajūta;

4. spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

5. vēlama darba pieredze specialitātē;

6. valsts valodas zināšanu atbilstība;

7. krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī. 

Galvenie pienākumi:

1. veikt klientu funkcionālo traucējumu novērtēšanu;

2. konsultēt klientus par tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu;

3. plānot un organizēt grupu un individuālo darbu;

4. dokumentēt novērtēšanas rezultātus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5. sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos.

Atalgojums: 794 EUR (pārbaudes laikā 80% no mēnešalgas)

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu harmonija@soc.jelgava.lv

Tālr.informācijai 63026930

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

_________________________________________________________________________________________________________

PSIHOLOGU

Sociālo pakalpojumu centrā bērniem (Zirgu ielā 47a, Jelgavā)

Prasības kandidātiem

  1. Maģistra grāds psiholoģijā;
  2. Reģistrētam psihologu reģistrā, sertificētam;
  3. Vēlama 3 gadu darba pieredze specialitātē;
  4. C līmeņa 2.pakāpes valsts valodas prasme;
  5. Zināšanas Word, Exel, Outlook, pamatzināšanas Internet Explorer lietošanā;
  6. Spēja strādāt komandā.

Galvenie pienākumi

1. veikt psiholoģisko konsultēšanu individuāli vai grupā;

2. veikt klientu psiholoģisko izpēti, sniegt atzinumu;

3. sniegt psiholoģisko atbalstu.

Atalgojums: 672-840 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt  uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv 

Tālrunis: 63026313

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.


 

PSIHOLOGU(ĢI) 

Uz pilnu darba laiku

Prasības kandidātiem:

1. profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;

2. reģistrēts psihologa reģistrā, sertificēts;

3. profesionālā darbība bērnu un ģimenes izpētē sasniedz vismaz 5 gadus;

3. sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;

4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

5. teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;

6. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;

7. labas datorprasmes.

Galvenie pienākumi:

1. atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);

2. personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte un atzinumu sagatavošana;

4. individuālās konsultācijas

Plānotais atalgojums: 750-938 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt uz

 e-pastu soc@soc.jelgava.lv .

Tālrunis informācijai: 63007524

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.