Dokumenti

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "SPORTA SERVISA CENTRS" (SSC)

 IESTĀDES NOLIKUMS

SSC LOGO

SSC_logo.jpg                                                                                           

SSC logo pieejams jpg., pdf., eps., ai. failu formātos (kontaktinformācija: sports@sports.jelgava.lv)

Iestādes logotips lietojams kopā ar Jelgavas pilsētas logotipu. Jelgavas pilsētas simboliku (kopā ar attiecīgās iestādes ligotipu) nekomerciāliem mērķiem atļauts lietot, ja ir saņemts Jelgavas domes Sabiedrisko attiecību pārvaldes rakstisks saskaņojums. Simboliku atļauts lietot komerciāliem mērķiem, ja saņemts Estētikas komisijas saskaņojums (2017.gada 23.marta Saistošie noteikumi "Jelgavas pilētas simbolika")  

----------------------------------------------------------------------------------------

PAR SPORTA KLUBU UN SPORTISTU ATBALSTAM PAREDZĒTO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA LĪDZEKĻU SADALES KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTĀ:

NOLIKUMS

Atskaite par darbības rezultātiem

Atskaite par sacensību rezultātiem

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ANKETA JELGAVAS PILSĒTAS SPORTA DATU BĀZES IZVEIDEI

Anketa

----------------------------------------------------------------------------------------

 

PAR SSC INTERNETA VIETNI

Interneta vietne satur oriģinālmateriālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem (ar atsauci uz avotu).

 

SSC neuzņemas atbildību par pārpublicēto informāciju no sadarbības partneru vai citu informācijas nosūtītāju materiāliem.

 

Interneta vientē publicētais saturs ir aizsargājams atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 

Interneta vietnē esošo informatīvo, foto vai cita veida materiālu kopēšana, arhivēšana, pārveidošana vai pārpublicēšana citos drukātos vai elektroniskos medijos bez SSC rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

 

Informācijas izmantošana nekomerciālos nolūkos ir pieļaujama saskaņā ar Autortiesību likumu, ievietojot atsauci uz jelgava.lv