Dokumenti

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "SPORTA SERVISA CENTRS" (SSC)

 IESTĀDES NOLIKUMS

Iestādes logotips lietojams kopā ar Jelgavas pilsētas logotipu. Jelgavas pilsētas simbolikas lietojumu regulē Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-8 "Jelgavas pilsētas simbolika"

 

SSC_logo.jpg

SSC logo.pdf                                                         

SSC logo.ai

 SSC logo.eps

SSC logo uz balta fona.pdf

SSC logo.jpg

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par simbolikas lietošanu Jelgavas pilsētas simboliku nekomerciāliem mērķiem atļauts lietot, ja ir saņemts Jelgavas domes Sabiedrisko attiecību pārvaldes rakstisks saskaņojums (iesūtot elektroniski pa e-pastu Marta.Vebere@dome.jelgava.lv).

 

Izvietojot Jelgavas pilsētas simboliku uz komercmateriāliem, Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijā jāiesniedz iesniegums un jāsaņem Estētikas komisijas pozitīvs lēmums, kā arī jānomaksā Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva (Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" 2. nodaļa "Nodeva par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanu").

 

Pamatojoties uz Konkurences likuma 3. nodaļas 14.1. pantu, kapitālsabiedrībām savā darbībā jānodrošina brīva un godīga konkurence, aizliedzot kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Tādējādi publicitātes materiālos pasākuma atbalstītāju-privātu struktūru (juridiskas personas) simbolika (logotipi) jāizvieto atsevišķi – vizuāli nodalot no Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās iestādēm.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldi (tel. 63005567, 63005556, e-pasts: Marta.Vebere@dome.jelgava.lv).

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

ANKETA JELGAVAS PILSĒTAS SPORTA DATU BĀZES IZVEIDEI

Anketa

----------------------------------------------------------------------------------------

 

PAR SSC INTERNETA VIETNI

 

Interneta vietne satur oriģinālmateriālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem (ar atsauci uz avotu).

 

Interneta vientē publicētais saturs ir aizsargājams atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 

Interneta vietnē esošo informatīvo, foto vai cita veida materiālu kopēšana, arhivēšana, pārveidošana vai pārpublicēšana citos drukātos vai elektroniskos medijos bez SSC rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

 

Informācijas izmantošana nekomerciālos nolūkos ir pieļaujama saskaņā ar Autortiesību likumu, ievietojot atsauci uz Jelgava.lv.