Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīga iestāde "Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir ģimenes locekļiem vai personai, kura informēta par nāves iestāšanos.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai paziņotu par personas miršanas faktu, paziņotājam jāierodas Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai ID karti) un jāiesniedz šādi dokumenti:

1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota apliecība par nāves cēloni;

2) mirušās personas personu apliecinošs dokuments (pasi un/vai ID karti).

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas paziņotājam tiek izsniegta miršanas apliecība.

Nodoto personu apliecinošo dokumentu/-us (pasi un/vai ID karti) Dzimtsarakstu nodaļa nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (ārzemnieku pases).

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (01.09.1992.);

2) Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004);

4) Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (stājas spēkā 18.09.2013.).

 

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 16.02.2023.