Brīvpieejas datoru pieejamības nodrošināšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Pilsētas bibliotēka"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes  "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" Metodiskā bibliotēka

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Pilsētas bibliotēka" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" (turpmāk ZRKAC) Metodiskā bibliotēka piedāvā bez maksas izmantot datoru, internetu, bezvadu internetu un elektroniskās informācijas resursus (pilno tekstu datu bāzes, digitālās kolekcijas, e-grāmatas, filmas u.c.), kā arī saņemt konsultācijas un apmācības datora un interneta lietošanā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pēc pieprasījuma saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Datora, interneta, datora lietošanas konsultācijas un datubāžu lietošana reģistrētiem lietotājiem ir bez maksas.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas Pilsētas bibliotēka", adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 10.00-19.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-19.00; Piektdiena 10.00-18.00; Svētdiena 10.00-17.00.

 

Miezītes bibliotēka, adrese: Dobeles šoseja100, Jelgavā;

Darba laiks: Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-17.00.

 

Pārlielupes bibliotēka, adrese: Loka maģistrāle 17, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-17.00.

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis", adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-14.00.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena, bibliotēkas lasītājiem slēgta

 

ZRKAC Metodiskā bibliotēka, adrese: Svētes iela 33, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 13.00-20.00; Otrdiena 9.00-14.00;15.00-18.00; Trešdiena 9.00-14.00; 15.00-18.00; Ceturtdiena 9.00-14.00; 15.00-18.00; Piektdiena 9.00-14.00; 14.30-15.30.

 

Katra mēneša pirmā piektdiena – spodrības diena, bibliotēka lasītājiem slēgta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas Pilsētas bibliotēka”, adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 10.00-19.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-19.00; Piektdiena 10.00-18.00; Svētdiena 10.00-17.00.

 

Miezītes bibliotēka, adrese: Dobeles šoseja 100, Jelgavā;

Darba laiks: Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-17.00.

 

Pārlielupes bibliotēka, adrese: Loka maģistrāle 17, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-17.00.

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”, adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-14.00.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena, bibliotēkas lasītājiem slēgta

 

ZRKAC Metodiskā bibliotēka, adrese: Svētes iela 33, Jelgavā;

Darba laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 13.00-20.00; Otrdiena 9.00-14.00;15.00-18.00; Trešdiena 9.00-14.00; 15.00-18.00; Ceturtdiena 9.00-14.00; 15.00-18.00; Piektdiena 9.00-14.00; 14.30-15.30.

 

Katra mēneša pirmā piektdiena – spodrības diena, bibliotēka lasītājiem slēgta.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pakalpojumu var saņemt Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās vai ZRKAC Metodiskās bibliotēkā reģistrēts lietotājs.

Lai kļūtu par Jelgavas Pilsētas bibliotēkas vai ZRKAC Metodiskās bibliotēkas lietotāju:

  • persona, kura ir vecāka par 14 gadiem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda Lietotāja reģistrācijas karti un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un iepazīšanos ar Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumiem;
  • personu, kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu, reģistrē Bibliotēkā pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas un vecāka vai likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanas iesniegšanas. Bērnu, kurš uzturas bērnu sociālās aprūpes institūcija, Bibliotēkā var reģistrēt pēc šīs institūcijas galvojuma.

Lai kļūtu par ZRKAC Metodiskās bibliotēkas lietotāju:

  • jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments ar personas kodu un fotogrāfiju,
  • jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem,
  • jāaizpilda lasītāja reģistrācijas veidlapa un ar savu parakstu jāapliecina sniegtās informācijas patiesums un iepazīšanās ar bibliotēkas lietošans noteikumiem.

Pakalpojuma saņemšana.

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam bez maksas tiek izsniegta Lietotāja karte, kas dod tiesības izmantot Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldību bibliotēku datorpakalpojumus: datora, interneta izmantošana, drukāšanas, kopēšana, skenēšana, bibliotēkas abonēto datubāžu izmantošana. Iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos, kā arī datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas apmācības pieaugušajiem bez priekšzināšanām.

 

ZRKAC Metodiskās bibliotēkas lietotājs var izmantot datoru, internetu, pieslēgties bezvadu interneta tīklam, kā arī izmantot citus bibliotēkas sniegtos pakalpojumus.

 

Brīdinājums: Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās jāievēro Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bibliotēka" bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 

ZRKAC Metodiskā bibliotēkā jāievēro "Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskās bibliotēkas lietošanas noteikumi"

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bibliotēku likums (23.06.1998.);

2) Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 22. septembra lēmums Nr. 12/2 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas bibliotēka" bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 26.10.2017. lēmums Nr. 12/6; 30.04.2020. lēmums Nr. 7/4).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas Pilsētas bibliotēka", adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgavā, tālrunis: 63046587,

e-pasts: info@biblioteka.jelgava.lv

 

Miezītes bibliotēka, adrese: Dobeles šoseja 100, Jelgavā; tālrunis: 63083151

e-pasts: miezite@biblioteka.jelgava.lv

 

Pārlielupes bibliotēka, adrese: Loka maģistrāle 17, Jelgavā; tālrunis: 63011829

e-pasts: parlielupe@biblioteka.jelgava.lv

 

Bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis", adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgavā; tālrunis: 63029093; e-pasts: zinitis@biblioteka.jelgava.lv

 

ZRKAC Metodiskā bibliotēka, adrese: Svētes iela 33, Jelgavā; tālrunis: 63012161

e-pasts: biblio@zrkac.jelgava.lv