Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpu noma

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs"

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" piedāvā telpu nomu Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā: izstāžu zāli mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm, laulību reģistrācijai vai citiem pasākumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pēc pieprasījuma.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Telpu nomas maksa Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmumu Nr.18/10 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" maksas pakalpojumu apstiprināšana":

1) Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm, 4 nedēļas – 200.00 euro (bez PVN);

2) Muzeja telpu noma laulību reģistrācijai vai citiem pasākumiem, 1 telpa stundā – minimālā maksa 30.00 euro (bez PVN);

3) Pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē vai pasākumiem ārpus muzeja darba laika, 1 telpa stundā – minimālā maksa 50.00 euro (bez PVN).

Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm ir bez maksas.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs", adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgavā;

Telefoniski: 63023383

e-pasts: muzejs@muzejs.jelgava.lv

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Otrdiena 11.00-18.00; Trešdiena 11.00-18.00; Ceturtdiena 11.00-18.00; Piektdiena 11.00-18.00; Sestdiena 11.00-18.00; Svētdiena 11.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Otrdiena 10.00-17.00; Trešdiena 10.00-17.00; Ceturtdiena 10.00-17.00; Piektdiena 10.00-17.00; Sestdiena 10.00-17.00; Svētdiena 10.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgavā;

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Otrdiena 11.00-18.00; Trešdiena 11.00-18.00; Ceturtdiena 11.00-18.00; Piektdiena 11.00-18.00; Sestdiena 11.00-18.00; Svētdiena 11.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Otrdiena 10.00-17.00; Trešdiena 10.00-17.00; Ceturtdiena 10.00-17.00; Piektdiena 10.00-17.00; Sestdiena 10.00-17.00; Svētdiena 10.00-17.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, vai sazinoties telefoniski vai elektroniski pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu var saņemt klātienē atbilstoši pieprasītajam pakalpojumam.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas domes 2006. gada 20. aprīļa lēmums Nr. 6/3 “Par pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. lēmums Nr.8/10);

2) Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmums Nr. 18/10 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" maksas pakalpojumu apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 17.12.2015. lēmums Nr. 15/3; 23.02.2017. lēmums Nr. 3/8; 25.05.2017. lēmums Nr. 6/18; 25.04.2019. lēmums Nr. 5/10).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs", adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava;

e-pasts: muzejs@muzejs.jelgava.lv