Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis ir viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Jelgavā. Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt trīs mūsdienīgas un interaktīvas vēstures ekspozīcijas: "Zemgale - Latvijas prezidentu šūpulis", "Jelgava un Sv. Trīsvienības baznīca laikmetu griežos” un “Tautastērps Zemgalē". 9. stāvā atrodas izstāžu zāle un skatu laukums..

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Ieejas maksa Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, Izstāžu zāles un skatu laukuma apmeklējumam noteiktas ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmumu Nr.18/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana":

1) Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums, 1 pieauguša persona – 2.07 euro (bez PVN);

2) Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums, 1 skolēns, students vai pensionārs (uzrādot apliecību) – 0.83 euro (bez PVN);

3) Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums, 1 ģimene (2 pieaugušie un 1 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam) – 4.13 euro (bez PVN);

4) Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zāles un skatu laukuma apmeklējums, 1 pieauguša persona – 0.83 euro (bez PVN);

5) Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zāles un skatu laukuma apmeklējums, 1 skolēns, students vai pensionārs (uzrādot apliecību) – 0.41 euro (bez PVN);

6) Vienotā ieejas karte Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūrvēsturiskajos objektos* (Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Ā. Alunāna memoriālais muzejs), 1 persona –  5.00 euro (bez PVN);

*Vienotās ieejas kartes maksu veido ieejas maksa Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī – 2.00 euro, ieejas maksa Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā – 2.40 euro un ieejas maksa Ā. Alunāna memoriālais muzejā – 0.60 euro.

 

No ieejas maksas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī ir atbrīvoti:

1) pirmsskolas vecuma bērni;

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni (uzrādot apliecību) – otrdienās;

3) personas ar I invaliditātes grupu un persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam (uzrādot apliecību) ar pavadošo personu;

4) personas ar II un III invaliditātes grupu (uzrādot apliecību);

5)  viens skolotājs/audzinātājs (uz 10 skolēnu vai pirmsskolas vecuma bērnu grupu);

6) grupas vadītājs (ja grupā ir 10 un vairāk personas);

7) akreditētie masu mediju pārstāvji (uzrādot preses karti);

8) Jelgavas mākslinieku biedrības mākslinieki (uzrādot biedrības apliecību);

9) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas;

10) Tūristu gidi, uzrādot JRTC izsniegto apliecību "Jelgavas pilsētas gids"

11) Latvijas muzeju darbinieki, uzrādot muzeja darbinieka apliecību vai ICOM (starptautiskā muzeju padome) karti.

 

Ieejas maksas atlaide Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī – 15 %, ja grupā ir 20 vai vairāk personas.

Ieeja Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē mākslinieku izstāžu atklāšanas pasākumos bez maksas.

Ieeja Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” ietvaros bez maksas.

Par pakalpojumu var norēķināties skaidrā naudā vai ar maksājumu karti tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā (Akadēmijas ielā 1, Jelgavā) vai ar pārskaitījumu saskaņā ar iestādes izrakstīto rēķinu. Par rēķina izrakstīšanu jāinformē pakalpojuma sniedzējs vismaz 1 dienu pirms pakalpojuma saņemšanas.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā;

Telefoniski: 63005445, 63005447;

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis (Torņa skatu laukums, izstāžu zāle un Tūrisma informācijas centrs), adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā;

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis (Torņa vēstures ekspozīcijas), adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā;

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-18.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Otrdiena 10.00-18.00; Trešdiena 10.00-18.00; Ceturtdiena 10.00-18.00; Piektdiena 10.00-18.00; Sestdiena 10.00-18.00; Svētdiena 11.00-18.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē, tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā, sazinoties elektroniski vai pa telefonu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torni var apmeklēt tā darba laikā saskaņā ar izvēlēto pakalpojuma veidu pēc apmaksas veikšanas. Ja apmeklētājs ietilpst kādā no apmeklētāju kategorijām, kurām pienākas bezmaksas apmeklējums, tad, uzrādot atbilstošo statusu apliecinošo dokumentu, kasē tiek izsniegta bezmaksas biļete.

 

Atgādinājums: Lai saņemtu maksas pakalpojumu cenrādī paredzētos atvieglojumus, nepieciešams uzrādīt statusu apliecinošu dokumentu. Apmeklētāju grupām vēlams iepriekš pieteikties, zvanot uz tūrisma informācijas centru (63005445, 63005447) vai rakstot uz e-pasta adresi tic@tornis.jelgava.lv .

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis ir slēgts 23.-24.jūnijā, 24.-26.decembrī, 31.decembrī un 1.janvārī, kā arī sanitārajās dienās ziemas sezonā katra mēneša pirmajā pirmdienā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Tūrisma likums (01.01.1999.);

2) Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmums Nr. 18/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. lēmums Nr.6/19);

3) Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 26. augusta lēmums Nr. 10/2 "Pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" izveidošana, nolikuma apstiprināšana un vadītāja iecelšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. lēmums Nr.8/11);

4) Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmums Nr. 18/10 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" maksas pakalpojumu apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. lēmums Nr.6/18).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgava; tālrunis: 63005445, 63005447

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv