Uzņēmējdarbība

Pakalpojums

Veidlapa

Speciālās atļaujas (licences) saņemšana un licences kartītes piešķiršana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Veidlapa 8-12

E-veidlapa 8-12

Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Veidlapa 8-12.1

E-veidlapa 8-12.1

Licences saņemšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

Pieteikuma veidlapa

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Veidlapa 8-50

E-veidlapa 8-50

Atļauja ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās

PIL 1-16

Pašvaldības atļauja azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai

Iesniegums brīvā formā klātienē vai elektroniski

Atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā

Veidlapa 2-2

E-veidlapa 2-2

Izkārtnes, reklāmas un reklāmu objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Veidlapa 4-26

E-veidlapa 4-26

Veidlapa 4-27

E-veidlapa 4-27

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sludinājuma pieteikums publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-12

E-veidlapa 9-12

Sludinājuma pieteikums izglītības iestādēm par izglītības programmu piedāvājumu publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-11

E-veidlapa 9-11

Darba piedāvājuma sludinājuma pieteikums juridiskām personām (piedāvā darbu) publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-10

E-veidlapa 9-10

Darba sludinājuma pieteikums fiziskām personām (meklē darbu) publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-8

E-veidlapa 9-8