Uzņēmējdarbība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Speciālās atļaujas (licences) saņemšana un licences kartītes piešķiršana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Veidlapa 8-12

E-veidlapa 8-12

Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Veidlapa 8-12.1

E-veidlapa 8-12.1

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pieteikuma veidlapa

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Veidlapa 8-50

E-veidlapa 8-50

Atļauja ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās

PIL 3-8

Pašvaldības atļauja azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai

Iesniegums brīvā formā klātienē vai elektroniski

Atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā

Veidlapa 2-2

E-veidlapa 2-2

Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Veidlapa 4-26

E-veidlapa 4-26

Veidlapa 4-27

E-veidlapa 4-27

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sludinājuma pieteikums publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-12

E-veidlapa 9-12

Sludinājuma pieteikums izglītības iestādēm par izglītības programmu piedāvājumu publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-11

E-veidlapa 9-11

Darba piedāvājuma sludinājuma pieteikums juridiskām personām (piedāvā darbu) publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-10

E-veidlapa 9-10

Darba sludinājuma pieteikums fiziskām personām (meklē darbu) publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-8

E-veidlapa 9-8

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA