Uzņēmējdarbība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums

Veidlapa

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un licences kartītes piešķiršana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

E-pieteikums

Veidlapa 8-12

E-veidlapa 8-12

Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru 

E-pieteikums

Veidlapa 8-12.1

E-veidlapa 8-12.1

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pieteikuma veidlapa

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Veidlapa 8-50

E-veidlapa 8-50

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai 

PIL 3-8

Pašvaldības atļaujas izsniegšana azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai

Iesniegums brīvā formā klātienē vai elektroniski

Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā

Veidlapa 2-2

E-veidlapa 2-2

Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Veidlapa 4-26

E-veidlapa 4-26

Veidlapa 4-27

E-veidlapa 4-27

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sludinājuma pieteikums publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-12

E-veidlapa 9-12

Sludinājuma pieteikums izglītības iestādēm par izglītības programmu piedāvājumu publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-11

E-veidlapa 9-11

Darba piedāvājuma sludinājuma pieteikums juridiskām personām (piedāvā darbu) publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Veidlapa 9-10

E-veidlapa 9-10