Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns apstiprināts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumu Nr. 12/5.