IMPETUS

emblmalv31.jpg

Nepieciešami steidzami pasākumi, lai mazinātu klimata pārmaiņas, to sekas un veidotu noturīgu rīcības plānu. Tāpēc Jelgavas valstspilsēta īstenos Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektu “IMPETUS” (101037084).

 

Projekta IMPETUS mērķis ir izstrādāt un apstiprināt saskaņotu starpnozaru sistēmu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, kā arī paātrinātu pāreju uz klimatneitrālu un ilgtspējīgu ekonomiku, dodot iedzīvotājiem un sabiedrības dalībniekiem iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām.

 

Projektā plānotās aktivitātes:

1.  Batimetrijas (ūdens dziļuma mērīšana) veikšana Lielupē līdz 50km garā posmā;

2.  Paplašināt ūdens līmeņa un meteo staciju mērījuma staciju skaitu;

3.  Izstrādāt rokasgrāmatu agrīnās apziņošanas un datu apstrādes risinājumiem;

4.  Pilnveidot pastāvošos agrīnās apziņošanas risinājumus;

5.  Integrēties valsts (LVĢMC) agrīnās apziņošanas sistēmā.

 

IMPETUS dati tiks validēti visos 7 ES bioģeogrāfiskajos reģionos (kontinentālajā, piekrastes, Vidusjūras, Atlantijas, Arktikas, Boreālajā, Kalnu) aptverot visas galvenās kopienas sistēmas, klimata apdraudējumus un daudzlīmeņu pārvaldību.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši, no 2021. gada 1.oktobra līdz 2025. gada 30.septembrim.

Projekta partneri  ir 32 iestādes no 9 valstīm (Spānija, Nīderlande, Vācija, Grieķija, Itālija, Norvēģija, Latvija, Šveice, Francija).

Projekta kopējais budžets ir 16224768,75 eiro. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram (POIC) piešķirtie līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai ir 285500,00 eiro.