Detālplānojumi un teritoriju plānojumi

Nr.

Pieņ.datums, lēmuma nr.

Kad un kur publicēti vai izkārti Nosaukums Aktuālā redakcija
19-9

25.04.2019.

"LV" Nr.88 (6427)

03.05.2019.

Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana

Lejupielāde

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

19-6

28.02.2019.

"LV"  Nr.49 (6388)

11.03.2019.

Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana

Lejupielādēt

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

18-19

20.12.2018

Nr. 15/10

"LV"Nr.1

(6340)

02.01.2019.

Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana

Lejupielādēt

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Redakcija

17-23

23.11.2017

Nr.13/2

"LV" Nr.243

(6070)

07.12.2017

 Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Lejupielādēt

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

15-10

26.03.2015

Nr.4/2

"LV" Nr.71

(5389)

13.04.2015

Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana Lejupielādēt
14-17

24.07.2014

Nr.10/6

"LV" Nr.157

(5217)

12.08.2014

Teritoriju Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1, Jelgavā izmantošanas un apbūves noteikumi un funkcionālais zonējums Lejupielādēt
13-7

28.02.2013

Nr.2/11

"LV" Nr.51

(4857)

13.03.2013.

Jelgavas domes 2007.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.150 "Teritoriju Kalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128, 128A detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Lejupielādēt
12-34

20.12.2012

Nr.17/17

"LV" Nr.2

(4808)

03.01.2013.

Detālplānojums zemesgabalam Kalnciema ceļā 31a, Jelgavā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Lejupielādēt
12-33 20.12.2012 Nr.17/16

"LV"Nr.2

(4808)

03.01.2013.,

Detālplānojums zemesgabalam Miezītes ceļā 38a, Jelgavā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Lejupielādēt
12-16

24.05.2012

Nr.8/2

"LV" Nr. 84

(4687)

30.05.2012.

Saistošo noteikumu Nr.153 "Teritorijas Dobeles šosejā 92 detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem Lejupielādēt
11-23 Nr.8/10

"LV" Nr. 140

(4538)

06.09.2011.

Detālplānojums zemesgabalam 2.līnijā 19A, Jelgavā. Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Lejupielādēt
10-14 26.08.2010. Nr.10/21

"LV" Nr. 146

15.09.2010.

Detālplānojums iekškvartāla teritorijai starp pasta ielu, Krišjāņa Barona ielu, uzvaras ielu un Dobeles ielu, Jelgavā. Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Lejupielādēt
10-13 26.08.2010. Nr.10/20

"LV" Nr. 146

15.09.2010.

Detālplānojums zemesgabalam Kļavu ceļā 10, Jelgavā. Grafiskā daļa un teriorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Lejupielādēt
09-14

22.10.2009.

Nr. 15/3

"LV" Nr. 174

03.11.2009.

Teritorijas Rogu ceļā 13c detālplānojums Lejupielādēt
09-9 27.08.2009. 12/10

"LV" Nr.154

29.09.2009.

Teritorijas Meldru ceļā 2 detālplānojums Lejupielādēt
09-5

21.05.2009.

Nr. 6/5

"LV" Nr.89

09.06.2009.

Teritorijas Rīgas ielā 48 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšana. Lejupielādēt
08-23 25.09.2008. Nr.13/3

"LV" Nr. 164

22.10.2008.

Par teritorijas Romas ielā 70A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-21 25.09.2008. Nr.13/1

"LV" Nr. 164

22.10.2008.

Par teritorijas Bērzu ceļā 24 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-18

28.08.2008.

Nr. 11/2

"LV" Nr. 159

14.10.2008.

Par teritorijas Miera ielā 6A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-17

28.08.2008.

Nr. 11/1

"LV" Nr. 159

14.10.2008.

Par teritorijas 3.līnijā 27M detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-16

24.07.2008.

Nr. 10/1

"LV" Nr. 139

09.09.2008.

Par teritorijas Zīles ceļā 3B detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-15

19.06.2008.

Nr. 8/11

"LV" Nr.119

05.08.2008.

Par teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-14

19.06.2008.

Nr. 8/10

"LV" Nr.119

05.08.2008.

Par teritorijas 3.līnijā 29 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-13

19.06.2008.

Nr. 8/9

"LV" Nr.119 05.08.2008.

Par teritorijas 3.līnijā 20A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-12

19.06.2008.

Nr. 8/8

"LV" Nr.119, 05.08.2008. Par teritorijas Riekstu ceļā 6A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-10 22.05.2008. Nr.6/7

"LV" Nr.101

03.07.2008.

Par teritorijas Romas ielā 67 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-9 22.05.2008. Nr.6/8

"LV" Nr.101

03.07.2008.

Par teritorijas Zemeņu ielā 10A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-7 20.03.2008. Nr.4/2

"LV" Nr.73

13.05.2008.

Par teritorijas Kļavu ceļā 8 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
08-3 24.01.2008. Nr.1/5

"LV" Nr. 42

14.03.2008.

Par teritorijas Rogu ceļā 11 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
188 28.12.2007. Nr.17/13

"LV" Nr.24

13.02.2008.

Par teritorijas 4.līnijā 66A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
187 28.12.2007. Nr.17/12

"LV" Nr.24

13.02.2008.

Par teritorijas Ozolu ceļā 9 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
186 28.12.2007. Nr.17/11

"LV" Nr.24

13.02.2008.

Par teritorijas 4.līnijā 24A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
176 22.11.2007. Nr.15/4

"LV" Nr.7

15.01.2008.

Par teritorijas 4.līnijā 58A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
174 25.10.2007. Nr.13/5

"LV" Nr.6

11.01.2008.

Par teritorijas Pambakaru ceļā 3 detālplānojuma un tā saistošas daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
173 25.10.2007. Nr.13/4

"LV" Nr.6

11.01.2008.

Par teritorijas Kūliņu ceļā 1 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
172 25.10.2007. Nr.13/3

"LV" Nr.6

11.01.2008.

Par teritorijas 6.līnijā 28 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
166

20.09.2007.

Nr. 11/14

"LV" Nr. 174

30.10.2007.

Par teritorijas Romas ielā 67F detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
165

20.09.2007.

Nr. 11/13

"LV" Nr. 174

30.10.2007.

Par teritorijas Rogu ceļā 4A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
164

20.09.2007.

Nr. 11/12

"LV" Nr. 174

30.10.2007.

Par teritorijas Bērzu ceļā 34 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
163

20.09.2007.

Nr. 11/11

"LV" Nr. 174

30.10.2007.

Par teritorijas Staļģenes ielā 1A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
161

23.08.2007.

Nr. 10/5

"LV" Nr.166

16.10.2007.

Par teritorijas Zvejnieku ielā 13 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
160 23.08.2007. Nr.10/4

"LV" Nr.166

16.10.2007.

Par teritorijas 3.līnijā 17 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu.  
159 26.07.2007. Nr.9/4

"LV" Nr.144

06.09.2007.

Par teritorijas Vanga|u ceļā 12 un 12a detāplānojuma un tā saostošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
158 21.06.2007. Nr.8/4

"LV" Nr.127

08.08.2007.

Par teritorijas Kalnciema ceļā 116E detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
157 21.06.2007. Nr.8/3

"LV" Nr.127

08.08.2007.

Par teritorijas Pambakaru ceļā 6 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
152 24.05.2007. Nr.6/6

"LV" Nr. 110

10.07.2007.

Par teritorijas Rubeņu ceļā 46E detālplānojuma un tā saistošās daļas  apstiprināšanu. Lejupielādēt
151 24.05.2007. Nr.6/5

"LV" Nr. 110

10.07.2007.

Par teritorijas Zīles ceļā 1A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Lejupielādēt
147 22.03.2007. Nr.4/13

"LV" Nr.72

05.05.2007.

Par teritorijas Rogu ceļā 13A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Ar tekstu var iepazīties Administratīvajā pārvaldē.
145 22.02.2007. Nr.3/11

"LV" Nr.51

27.03.2007.

Par teritorijas Kalnciema ceļā 118E detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu. Ar tekstu var iepazīties Administratīvajā pārvaldē.
131 24.08.2006. Nr.13/2

"LV" Nr.161

10.10.2006.

"Par teritorijas 6.līnijā 50 detālplānojuma un tā sasitošās daļas apstiprināšanu" Ar tekstu var iepazīties kancelejā.
122 20.04.2006. Nr.6/10

"LV" Nr.91

13.06.2006.

"Par teritorijas Turaidas ielā 17 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu" Ar tekstu var iepazīties Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē.
121 20.04.2006. Nr.6/9

"LV" Nr.91

13.06.2006.

"Par teritorijas Ganību ielā 108 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu" Ar tekstu var iepazīties Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē.
120

20.04.2006

Nr.6/8

"LV" Nr.91

13.06.2006.

"Par detaļplānojuma teritorijai starp Augstkalnes ielu, Pārslu ielu, Nākotnes ielu, Zirgu ielu un tā saistošās daļas apstiprināšanu" Ar tekstu var iepazīties Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē.
110 24.11.2005. Nr.15/3

LV Nr.206

23.12.2005.

Par teritorijas Bērzu ceļā 57 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstirpināšanu  
109 24.11.2005 Nr.15/2

LV Nr.206

23.12.2005.

Par teritorijas 5.līnijā 35A detaļplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu  
103

18.08.2005

Nr.11/3

LV Nr. 161

11.10.2005.

Par detālplānojuma Lielās ielas, Katoļu ielas, Driksas ielas un Akadēmijas ielas iekškvartāla teritorijai un tā saistošās daļas apstiprināšanu  
102 18.08.2005. Nr.11/2 Grozījumi 20.04.2006. Nr. 6/13

"LV" Nr.161 11.10.2005.  

"LV" Nr.91

13.06.2006.

Par detaļplānojuma Satiksmes ielas iekškvartāla teritorijai un tā saistošās daļas apstiprināšanu Ar tekstu var iepazīties Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē.
95 10.03.2005. Nr.3/8

LV Nr.52

01.04.2005.

"Par detālplānojuma Loka maģistrāles, Rīgas ielas, Pērnavas ielas un Vecā ceļa iekškvartāla teritorijai un tā saistoās daļas apstiprinšanu"  
94

10.03.2005.

Nr.3/7

LV Nr.52

01.04.2005

"Par teritorijas plānojuma zonējuma grozījumu un detālplānojuma teritorijai Zālītes ielā 1 un tā saistošās daļas apstiprinšanu"  
91 17.02.2005. Nr.2/9

"LV" Nr.45

17.03.2005.

"Par detālplānojuma teritorijai 3.līnijā 36 (kad.Nr.0900 021 0037) un tā saistošās daļas apstiprināšanu" (Apskatāmi Jelgavas Domes Būvvaldē)  
90 17.02.2005. Nr.2/8

"LV" Nr.45

17.03.2005.

"Par detālplānojuma teritorijai 2.līnijā 8A (kad.Nr.0900 010 0130) un tā saistošās daļas apstiprināšanu" (Apskatāmi Jelgavas Domes Būvvaldē)  
87 16.12.2004. Nr. 17/3

"LV" Nr.7

13.01.2005.

Par detālplānojuma projekta teritorijai Loka maģistrālē (kad. nr. 0900 024 0002) un tā saistošās daļas apstiprināšanu  
83 23.09.2004. Nr.12/14

"LV" Nr.165

19.10.2004.

Detālplānojums teritorijai Cukura ielā 2b  Lejupielādēt
81 22.04.2004. Nr.5/5

"LV" Nr.76

14.05.2004.

Detālplānojums teritorijai Loka maģistrālē kadastra Nr. 0900 024 0005. (Apskatāmi Jelgavas Domes Būvvaldē)  
78 22.04.2004. Nr.5/4

"LV" Nr.76

14.05.2004.

Detālplānojums teritorijai 6.līnijā 50  
77 18.03.2004. Nr.3/36

"LV" Nr. 141

07.09.2004.

Detālplānojums teritorijai Stadiona ielā 39  
74 18.03.2004. Nr.3/11

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums teritorijai 2.līnijā 13a un 15a  
73 18.03.2004. Nr.3/10

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums teritorijai 2.līnijā 10  
72 18.03.2004. Nr.3/9

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums teritorijai 3.līnijā 23  
71 18.03.2004. Nr.3/8

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums terotorijai starp Pulkveža O.Kalpaka ielu, raiņa ielu, Sakņu dārza ielu, J.Asara ielu un Svētes ielu  
70 18.03.2004. Nr.3/7

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums teritorijai 2.līnijā 12a  
69 18.03.2004. Nr.3/6

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums teritorijai 2.līnijā 2a  
68 18.03.2004. Nr.3/5

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums teritorijai Staļģenes ielā 3  
67 18.03.2004. Nr.3/4

"LV" Nr.126

07.08.2004.

Detālplānojums teritorijai Rogu ceļš 26  
61 16.10.2003. Nr.14/5

"LV" Nr.164

21.11.2003.

Detālplānojums teritorijai Langervaldes ielā  
60 16.10.2003. Nr.14/4

"LV" Nr.164

21.11.2003.

Detālplānojums teritorijai Bērzu ceļā 39  
59 125 16.10.2003. Nr.14/3 Grozījumi 25.05.2006. Nr.9/4

"LV" Nr. 164

21.11.2003. 

"LV" Nr.99

28.06.2006.

Detālplānojums terotorijai Aviācijas ielā 30 Par saistošo noteikumu Nr.59 "Teritorijas Aviācijas iela 30, Jelgavā detālplānojums" punkta 6.2.5 atzīšanu par spēku zaudējušu.  
56 21.08.2003. Nr.12/18

"LV" Nr.122

09.09.2003.

Par teritorijas Siena ceļā 1 detālplānojumu. Saistošie noteikumi skatāmi Jelgavas Domes Būvvaldē.  
55 21.08.2003. Nr.12/17

"LV" Nr.122

09.09.2003.

Par teritorijas Zvejnieku ielā 15 (Meiju ceļā 6) detālplānojumu. Saistošie noteikumi skatāmi Jelgavas Domes Būvvaldē.  
54 21.08.2003. Nr.12/16

"LV" Nr.122

09.09.2003.

Par teritorijas Aviācijas ielā 18 detālplānojumu. Saistošie noteikumi skatāmi Jelgavas Domes Būvvaldē.  
50 29.08.2002. Nr.15/2

"LV" Nr.140

01.10.2002.

Teritorijas Jelgavā Atmodas ielā 102 detālais plānojums  Lejupielādēt
47 13.06.2002. Nr.12/6

"LV" Nr.100

04.07.2002.

Teritorijas, starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālais plānojums  Lejupielādēt
46 23.05.2002. Nr.11/4

"LV" Nr.86

07.06.2002.

Jelgavas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijai Aviācijas ielā 30  Lejupielādēt
44 24.01.2002. Nr.2/1

"LV" Nr.27

19.02.2002.

Detālais plānojums teritorijai Lidotāju ielā 3  Lejupielādēt
41 13.12.2001. Nr.25/12

"LV" Nr.2

04.01.2002.

Jelgavas teritorijas plānojuma zonējuma grozījumi Lietuvas šos. un Miera ielas krustojuma rajonā  Lejupielādēt
40 13.12.2001. Nr.25/11

"LV" Nr.2

04.01.2002.

Driksas ielas detālplānojums Lejupielādēt
38 27.09.2001. Nr.19/2

"LV" Nr. 176

05.12.2001.

Par Jelgavas centrālās daļas (Lielās ielas) detālplānojuma apstiprināšanu. Saistošie noteikumi skatāmi Jelgavas Domes Būvvaldē.