Ieinteresēto piegādātāju apspriede

Apspriede notiks Jelgavas pilsētas domes Lielā ielā 11, Jelgavā 1.stāvā 112. kabinetā 2019.gada 1.novembrī plkst. 10:00. Lūdzam iepriekš pieteikt dalību kontaktpersonai Annai Rubenei (tālr.63005584, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv).

 

Protokols (213.97 kb) Tehniskā specifikācija piedāvājums (28.48 kb) Skices (1.06 mb) Līguma projekts (44.97 kb) Apspriede ar piegādātājiem (15.15 kb)