Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

(id.Nr.JPD2018/8/AK)
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju - Ieva Židele, tālrunis 63000898
 
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu:
iepirkuma komisijas sekretāre - Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Iepirkuma procedūra izbeigta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1.apakšpunktu, jo konkursā nav iesniegti piedāvājumi
ZIŅOJUMS (76.2 kb)