Iespieddarbu pakalpojumi JPPI “Kultūra” vajadzībām

JPD2018/14/MI
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: Džesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511
Līgums lemums (38.48 kb)