Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā

(id.Nr.JPD2018/126/MI)
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne,
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr.: 63005546, faksa Nr. 63005511
Līgums LĪGUMS (597.92 kb) LĒMUMS (48.75 kb)