Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās

Identifikācijas Nr. JPD2018/121/AK

 

Kontaktpersonas:

      1. komisijas sekretāre Anna Rubene e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584;

      2. komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasts: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

 

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13558

 

Iepirkuma procedūras 3.daļa 28.11.2018. izbeigta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.4.apakšpunktu.
Noslēgtie līgumi:
25.03.2019. - 1.daļa “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās” (1 070 152.64 euro (bez PVN)).
22.05.2019. - 2.daļa “Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai” (428 042,79 euro (bez PVN)).
Līgums Tilta novadgrāvja pārbūve (71.72 mb) Sniega ielas rajons (83.05 mb) Būriņu ceļš (38.2 mb)