Ēkas Stacijas ielā 13, Jelgavā pārbūve

JPD2018/131/AK
Kontaktpersonas:
komisijas sekretāre Anna Rubene e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584;
komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasts: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.
 
Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14106

 

Iepirkumu komisija 09.11.2018. pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu „Ēkas Stacijas ielā 13, Jelgavā pārbūve”, identifikācijas Nr. JPD2018/131/AK, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā.
1 sejums buvprojekta (VD) (27.62 mb) 2 sejums (TS GP AR IE) (108.47 mb) 2 sejums (AR) (94.12 mb) 2 sejums IEKARTAS (14.59 mb) 2 sejums (TS) (26.53 mb) 3 sejums (BK) (212.06 mb) 4 sejums (AVK) (SM) (131.47 mb) 5 sejums (UK un UKT) (112.75 mb) 6 sejums (EL un ELT) (147.79 mb) 7 sejuma (ESS un UAS) (150.39 mb) 10 sejums (DOP) (16.45 mb)