Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi JPPI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām

identifikācijas Nr. JPD 2018/143/MI

Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Indra Soldāne,
e-pasta adrese:
Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
.

 

Līgums LĒMUMS (65.93 kb)