Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iekštelpu remontdarbi

identifikācijas Nr. JPD 2018/144/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre: Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511.

 

Līgums Lemums (45.81 kb)