Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

(id.Nr.JPD2018/136/AK)
Iepirkumu komisijas sekretāres:
      1. komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv,  tālrunis 63005546;
      2. komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasts: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511
 

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14255  

 

1.daļa -  izbeigta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.4.apakšpunktu, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi
 
3.daļa - pārtraukta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, jo jāveic būtiskas izmaiņas konkursa dokumentācijā
 
30.01.2019. noslēgts līgums par 2.daļu - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS KRĒSLU FABRIKA” - līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 10 092,62 euro